گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1376
تاریخ ثبت 1439/02/15
كفاره

سلام 1 آيا حاكم شرع مي تواند رعيت خود را به پرداخت كفاره اجبار نمايد؟ 2 آيا سربازان آمزيكايي كه به عراق حمله كرده اند حكم كافر حربي را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي توان آنها را اسير كرده و مثلا به عنوان كفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان آزاد نمود؟
هوالعلیم
1 مقصود چه کفّاره ای است؟
2 حملۀ آمریکا به عراق به عنوان از بین بردن صدّام بوده است و حکم اسیر و امثال آن را ندارد.