گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1378
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت سجده های قرآنی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب شرایط سجده واجب قرآن به چه نحو است؟ (آیا باید همانند سجده نماز باشد، رو به قبله، سجده بر مهر، گذاردن هفت عضو بر زمین و …) و مسئله دوم این که آیا می توانیم بگوییم که این سجده واجب یک حالت خضوع و خشوع درونی است و همین حالت کافی است؟ یا اصل عمل سجده لازم است؟ خدا شما را توفیق دهد.
هوالعلیم
باید سجده بصورت خارجی آن باشد ولی ضرورت رو به قبله و قرار گرفتن هفت عضو وجود ندارد.