گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1387
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تطهیر پارکت

سلام علیکم و رحمة اللَه پارکت چوبی که احتمال قریب به یقین می دانیم نجس شده است را چگونه تطهیر نماییم. متشکر و سپاسگذارم.
هوالعلیم
مثل زمین نجس فرقی ندارد با دو بار آب کشیدن پاک است.