گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1388
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تطهیر دندان های ایمپلنت

دندان های ایمپلنت در صورت نجس شدن با خون چگونه تطهیر می شوند ؟
هوالعلیم
مثل سایر دندان ها تفاوتی ندارند.