گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 139
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرح حدیث نبوی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج4 ص60:" آتشى از آخر و نهايت عدن پيدا ميشود كه مردم را بسوى محشر سوق ميدهد؛ هر جا كه مردم پائين آيند آن هم با مردم پائين مى‏آيد، و هر جا كه مردم قيلوله كنند (يعنى براى استراحت قبل از ظهر بيارمند) آن هم با آنان قيلوله مى‏نمايد.» لطفا این کلام رسول خدا صلی اللَه علیه و آله را توضیح بفرمایید. با تشکر فراوان.
هوالعلیم
این مسئله به حرکتی برزخی و مثالی بر می گردد که نفوس و صور مثالی افراد را بسوی حشر به حرکت در می آورد و راه پشت سر آنها را بکلّی مسدود و منهدم می سازد و آنها را از امید و انتظار بازگشت به دنیا نا امید می گرداند.