گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1397
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترشّح آب

سلام و با عرض خسته نباشید می خواستم بدانم:
آبی که در هنگام شستن دست ها پس از رفتن به دستشویی بر روی لباسم ترشح می کند نجس است؟
هوالعلیم
خیر، پاک است.