گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1398
تاریخ ثبت 1439/02/15
تطهیر پارکت

با سلام اگر پارکت نجس شود میتوان آنرا مثل موزاییک آب کشید؟
هوالعلیم
بلی