گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 140
تاریخ ثبت 1439/02/15
حب و بغض خداوند به بنده خود بر چه اساس است؟

سلامٌ علیکم
1 آیا ممکن است خداوند موجودی را خلق کند و بعد از او متنفر شودو نسبت به او خشمگین و غضبناک شود(منظور از تنفر همان معنایی است که در ذهن عامه متبادر میشود)،با توجه به اینکه درجه رأفت خداوند نسبت به بندگانش به مراتب از مهر مادر به فرزند خویش بیشتر است.
2 آیا ائمه اطهار مثلاً حضرت امام علی وحضرت فاطمه زهرا علیهما سلام اللَه از غاصبان حقشان متنفر هستند ونسبت به آنها خشمگین می شوند؟
3 آیا میزان رأفت ومهربانی خداوند نسبت به خلائق با مهربانی ائمه هدی نسبت به مخلوقات یکی است؟
هو العلیم
1ـ خداوند هر فرد را بر اساس خواست خود او مورد لطف و قهرش قرار می دهد.
2ـ بلی چون آنها حسابی برای خود باز نمی کنند بلکه فقط در این باره خدا را در نظر می آورند .
3ـ تفاوتی نمی کند مهربانی ائمه همان مهربانی و عطوفت خداوندی است .