گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1400
تاریخ ثبت 1439/02/15
تيمم بدل از غسل

سلام عليكم 1 آیا تيمم بدل از غسل با تيمم بدل از وضو فرق دارد؟ 2 آيا كسي كه ميداند دسترسي به آب ندارد و يا اينكه نميتواند از آب در دسترس خود به علت احتمال اكيد بيمار شدن استفاده نمايد آيا ميتواند با زنش همبستر شده خود را جنب نمايد؟ 3 آيا خواب مبطل تيمم بدل از غسل است و شخص براي نماز بعدي دوباره تيمم بدل از غسل كند يا مبطل نيست و فقط وضو بگيرد يا به وضو نيز نيازي نيست؟
هوالعلیم
1ـ در تیمّم بدل از غسل دو بار دست به خاک زده می‌شود.
2ـ اشکال ندارد.
3ـ خواب باعث می‌شود که اثر تیمّم بدل از غسل که جواز نماز است از بین برود و برای نماز باید وضوء یا تیمّم بدل از وضوء به جای آورد.