گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1404
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت

سلام
در هنگام بول کردن بی اختیار مایعی شبیه به منی(خود منی) از من خارج میشود و سه نشانه ای را که باید داشته باشد را ندارد
این امر برای من بسیار پیش می آید و من را خسته کرده و من را به شک می اندازد که آیا غسل بر من واجب است یا نه
اگر واجب شود که من باید روزانه چندین دفعه غسل کنم
این کار در کارهای روزمره ی من اختلال به وجود می آورد
لطفا به من کمک کنید
در هنگام بول مقداری خارج میشود و ممکن است چندین دفعه در روز این اتفاق برای من بیفتد
ممنون
هوالعلیم
1 غسل واجب نیست.