گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1405
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت

موجبات جنب شدن مرد رو بگویید.من صبحها که از خواب بیدار میشم ابی لیز از من خارج شده که نمیدونم منی است یا نه برای همین معمولا نمازمو نمیخونم چون نماز خوندن در حال جنابت گناهه میگن یکی از راههای اثبات جنابت سست شدن بدنه اما من که تو خوابم نمیتونم تشخیص بدم لطفا راهنماییم کنید و بگید تکلیف نمازهایی که نخوندم چیه؟
هوالعلیم
این مایع منی نیست و موجب غسل نمیشود.