گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1407
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شستن لباسهای نجس با ماشین لباس شوئی

شستن لباس‌هاي نجس در لباسشويي‌هاي تمام اتوماتيك كه عمل شستن، آب‌كشيدن و خشك‌كردن را انجام مي‌دهد چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد و پاک است.