گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 141
تاریخ ثبت 1439/02/15
عصمت حضرت زهراء سلام اللَه علیها

سلام جناب آقای طهرانی
1) شما در یکی از جلسات اخیر فرموده اید در هر زمان فقط یک معصوم است و وقتی امام حسن هست امام حسین معصوم نیست و آن چیزی را که امام حسن ادراک میکند زبانم لال امام حسین ادراک نمیکند و آن چیزی را که علی علیه السلام ادراک میکند حضرت فاطمه سلام اللَه علیها نعوذ باللَه ادراک نمیکند لذا اعتراض کرد و حضرت علی گفت اگر میخواهی اسم پدرت را در اذان بگویند و حذف نکنند صبر کن . لطفاً بفرمایید که پس حضرت فاطمه چه زمانی معصوم بودند و چه زمانی آن مسائل را ادراک کرده اند ؟! چون همیشه در زمان حیات نورانی ایشان یک معصوم بوده است .
پس کلام حضرت رسول که فرمودند علی تو هر چیز را که من میبینم و میشنوم ، میبینی و میشنوی چه میشود ؟
وانگهی شما می گوئید حضرت علّامه طهرانی فرمودند: اصحاب سیّدالشّهداء با ایشان یکی بودند پس حضرت زینب سلام اللَه علیها هم که شب عاشورا یک گلایه ای با حضرت کردند و امام ایشان را به صبر دعوت کرد با ایشان یکی بود. حال نمی توان گفت که آن موارد هم که شما ذکر کردید از همین قبیل است و این ها در باطن یک اتّحادی با هم داشتند. یعنی حضرت زهرا ارواح العالمین لتراب مقدمها الفداء زبانم لال از اصحاب امام حسین مرتبه نازل تری دارند و نمی توانند با امام علی اتّحاد درونی داشته باشند؟ و یا همین شعر که می فرماید: میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست! آیا این رابطه بین اولیاء خدا چیزی است که با افهام و عقول دست یافتنی باشد؟
هوالحکیم و العلیم
مطالبی را که به عرض دوستان رسانیده ام صحیح می باشد و در اینجا به دو نکته که اشاره کرده اید پاسخ می دهم:
اول اینکه عصمت در مورد حضرت زهرا سلام اللَه علیها با سعه و مرتبه وجودی تفاوت دارد و ممکن است یک نفر در همان رتبه وجودی خود معصوم باشد مانند حضرت موسی علیه السّلام ولی در رتبۀ وسیع تر و افق بالاتر خیر! مانند حضرت خضر که در قرآن ذکر هر دو آمده است یعنی مرتبه وجودی حضرت موسی یک چیز را اقتضاء می کرد و در آن رتبه آن حضرت معصوم بود و سخنانش همه صحیح و رتبه وجودی حضرت خضر چیز دیگری اقتضاء می کرد و در آن رتبه معصوم بود و تصرّفاتش همه صحیح و این دو منافاتی با هم ندارند. لذا جریان حضرت فاطمه سلام اللَه علیها با امیرالمؤمنین را می توانیم بگوئیم مثل جریان موسی و خضر است.
و امّا در داستان کربلا گر چه همه متّحد بودند با امام حسین علیه السّلام ولی رتبه و منزلت آنان مختلف بوده است. حضرت ابی الفضل العباس علیه السّلام کجا و حرّبن یزید ریاحی کجا؟