گروه پرسشاعتقادات
کدرهگیری 141
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

عصمت حضرت زهراء سلام اللَه علیها


سلام جناب آقای طهرانی
1) شما در یکی از جلسات اخیر فرموده اید در هر زمان فقط یک معصوم است و وقتی امام حسن هست امام حسین معصوم نیست و آن چیزی را که امام حسن ادراک میکند زبانم لال امام حسین ادراک نمیکند و آن چیزی را که علی علیه السلام ادراک میکند حضرت فاطمه سلام اللَه علیها نعوذ باللَه ادراک نمیکند لذا اعتراض کرد و حضرت علی گفت اگر میخواهی اسم پدرت را در اذان بگویند و حذف نکنند صبر کن . لطفاً بفرمایید که پس حضرت فاطمه چه زمانی معصوم بودند و چه زمانی آن مسائل را ادراک کرده اند ؟! چون همیشه در زمان حیات نورانی ایشان یک معصوم بوده است .
پس کلام حضرت رسول که فرمودند علی تو هر چیز را که من میبینم و میشنوم ، میبینی و میشنوی چه میشود ؟
وانگهی شما می گوئید حضرت علّامه طهرانی فرمودند: اصحاب سیّدالشّهداء با ایشان یکی بودند پس حضرت زینب سلام اللَه علیها هم که شب عاشورا یک گلایه ای با حضرت کردند و امام ایشان را به صبر دعوت کرد با ایشان یکی بود. حال نمی توان گفت که آن موارد هم که شما ذکر کردید از همین قبیل است و این ها در باطن یک اتّحادی با هم داشتند. یعنی حضرت زهرا ارواح العالمین لتراب مقدمها الفداء زبانم لال از اصحاب امام حسین مرتبه نازل تری دارند و نمی توانند با امام علی اتّحاد درونی داشته باشند؟ و یا همین شعر که می فرماید: میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست! آیا این رابطه بین اولیاء خدا چیزی است که با افهام و عقول دست یافتنی باشد؟
هوالحکیم و العلیم
مطالبی را که به عرض دوستان رسانیده ام صحیح می باشد و در اینجا به دو نکته که اشاره کرده اید پاسخ می دهم:
اول اینکه عصمت در مورد حضرت زهرا سلام اللَه علیها با سعه و مرتبه وجودی تفاوت دارد و ممکن است یک نفر در همان رتبه وجودی خود معصوم باشد مانند حضرت موسی علیه السّلام ولی در رتبۀ وسیع تر و افق بالاتر خیر! مانند حضرت خضر که در قرآن ذکر هر دو آمده است یعنی مرتبه وجودی حضرت موسی یک چیز را اقتضاء می کرد و در آن رتبه آن حضرت معصوم بود و سخنانش همه صحیح و رتبه وجودی حضرت خضر چیز دیگری اقتضاء می کرد و در آن رتبه معصوم بود و تصرّفاتش همه صحیح و این دو منافاتی با هم ندارند. لذا جریان حضرت فاطمه سلام اللَه علیها با امیرالمؤمنین را می توانیم بگوئیم مثل جریان موسی و خضر است.
و امّا در داستان کربلا گر چه همه متّحد بودند با امام حسین علیه السّلام ولی رتبه و منزلت آنان مختلف بوده است. حضرت ابی الفضل العباس علیه السّلام کجا و حرّبن یزید ریاحی کجا؟