گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1413
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم جنب شدن در خواب

اگر در خواب جنب شويم بدون هيج گونه تحريك قبلي ويا اينكه خوابي ديده باشيم وقبل از جنابت نيز اصلا متوجه نشويم حکم آن چیست.باتشكر فراوان
هوالعلیم.
باید غسل نمود.