گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1414
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم غسل هایی که از انسان فوت شده است

سلام عليكم ، من در دوران نامزدي تعدادي غسل واجب بر گردنم مانده كه نمي دانستم بايد انجام بدهم . حالا مي خواستم ببينم هنوز برگردنم هست يا خير و يا چه كاري بايد انجام بدهم ؟
هوالعلیم
با انجام یک غسل دیگر غسلی بر عهده انسان نیست.