گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1415
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم غسل و وضو با ناخن کاشته شده

با سلام حکم ناخن کاشتن برای بانوان در رابطه با غسل و وضوی ایشان چه می باشد؟ با تشکر
هوالعلیم
اشکالی ندارد.