گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1418
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان غسل زیارت

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه اللَه، طبق فرمایش شما در پاسخ سؤالی مربوط به زمان مبدأ غسل زیارت، حال اگر غسل زیارت یکساعت قبل از فجر صادق برای تشرّف به حرم برای ادای نوافل شب و نماز صبح انجام پذیرد آیا با طلوع فجر صادق باطل می گردد؟ و آیا نماز صبحی که با آن غسل خوانده شده است قضاء می شود؟ بنابراین تشرّف به حرم برای ادای نماز صبح باید بعد از طلوع فجر و اذان صبح باشد. آیا ما مطلب را صحیح متوجّه شده ایم یا خیر؟ از راهنمائی شما متشکریم.
هوالعلیم
1 خیر
2 باطل نمی شود.