گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1425
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل توبه

سلام علیکم.با دو غسلی که انسان انجام می دهد،فضیلت داردکه در کنار آن نیت غسل توبه هم بکند؟
هوالعلیم
لازم نیست.