گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1427
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت

با سلام
اگر هنگام بیرون آمدن منی از بدن با فشردن آلت مانع از خارج شدن آن شویم غسل جنابت بر ما واجب میشود؟
با تشکر
هوالعلیم
بلی واجب می شود.