گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1429
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل زیارت

سلام عليكم، اگر فرد صبح غسل زيارت حرم حضرات ائمه معصومين را انجام دهد و به حرم رود، اگر در بين روز جنب شود، ‌وقتي غسل جنابت مي كند، مجدداً بايستي غسل زيارت هم بكند يا غسل زيارت او تا اذان صبح فردا دوام دارد؟
هوالعلیم
نیازی به غسل مجدّد نیست.