گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1435
تاریخ ثبت 1439/02/15
کف زدن، نماز با غسلها، وقت نماز عشاء، غیبت

سلام علیکم لطفا بفرمایید :
1 ) کف زدن در مجالس اهل بیت به نحوی که امروزه مرسوم است چه حکمی دارد ؟
2 ) با چه غسل هایی میتوان نماز واجب اقامه نمود ؟ ( ایا با غسلهای ثلاثه هم میشود ؟ )
3 ) ایا بعد از گذشتن وقت 3 رکعت از غروب افتاب ( قبل از اذان فعلی ) میتوان نماز عشا خواند ؟
4 ) ایا غیبت کسیکه از اسلام فقط اسم انرا میشناسد و هیچ التزامی به هیچ یک از احکام اسلام ندارد جایز است ؟
هوالعلیم
1 صحیح نیست
2 با هر غسلی چه واجب وچه مستحب غیر از مس میت وغسلهای ثلاثه می توان نماز خواند.
3 اشکال ندارد .
4 خیر