گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1437
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفایت غسل جنابت از وضو

باسلام ميخواستم بدونم كه
1 آيا بعداز غسل جنابت وضو براي نمازهاي يوميه لازم است؟
2 بعد از غسل جنابت غسل ديگري هم براي نماز ميتوانيم بکنیم؟اگر اين غسل رو کردیم ميتوانيم بدون وضو نماز بخونيم؟
هو العلیم
1ـ خیر بلکه حرام است.
2ـ غسل دیگر اگر جمعه و یا زیارت و یا اغسال مستحب دیگر باشد نیاز به وضو ندارد.