گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1444
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترشحات مردان

سلام علیکم می خواستم بپرسم اگر کسی در اوج شهوت به فکر چیز های شهوت انگیز افتاد و فیلم یا عکسی را ببیند و بعد از دیدن اینها مایعی شفاف از آلت بیرون می آید اسم آن چیست آیا موجب غسل جنابت می شود مفصل برایم توضیح دهید (ممنون از زحماتتان)
هوالعلیم
غسل بر او واجب نمی شود. و به آن مایع مذی گفته می شود.