گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1448
تاریخ ثبت 1439/02/15
خروج رطوبت پس از استبراء

بسمه تعالي
با عرض سلام.
1) من گاها مشاهده مي كنم كه پس از استبراء و گذشت لحاظاتي و گاها با انجام فعاليت بدني وقتي دوباره استبراء مي كنم از عورت به ميزان حدودا 1 قطره بول خارج ميشود. آيا با يك بار استبرا گرفتن وضو صحيح است ونياز به استبراء دوم نيست يا خير؟
2)من در هنگام گرفتن وضو گاها دچار شك و گاهي وسواس در تعداد شستن دست و صورت مي شوم.بخصوص در هنگام وضو از ذكرهاي وضو نيز بهره مي برم كه باعث طولاني تر شدن وضو مي شود و شك در تعدد شستن اعضا ايجاد مي كند.چه بايد بكنم؟
هوالعلیم
1 وضو باطل نمی شود.
2 ذکر را در وضو قطع کنید و فقط به شستن اعضاء بیندیشید.