گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 145
تاریخ ثبت 1439/02/15
کلام رسول خدا مبنی بر تبعیت زن از شوهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اینکه رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله میفرمایند اگر سجده بر غیر خدا جایز بود زنان را امر میکردم به شوهرانشان سجده کنند به چه معناست؟
باتشکر.
هوالعلیم
به معنای تسلیم در برابر شوهر و اطاعت از او و تحصیل رضای او در مواردی که مخالف شرع نباشد .