گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1455
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه صحیح مسح سر در وضوء

سلام علیکم آیا در مسح سر فرق سر، باید به مقدار عرض يك انگشت مسح شود و یا به اندازه پهنای هر سه انگشت باید در فرق سر کشیده شود؟ لطفا در مورد نحوه صحیح قرار گرفتن انگشتان در مسح سر توضیح دهید. التماس دعا
هوالعلیم
پهنای سه انگشت را در قسمت جلوی سر قرار می دهید و به سمت جلو می کشید.