گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1457
تاریخ ثبت 1439/02/15
وضو

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم در مورد وسایل ارایشی که دو گونه هستند (مات و براق )میخواستم بدانم در صورتی که از وسایل ارایشی براق استفاده میکنم بعد از چندین مرتبه از شستشو دوباره روی صورتم نقاط براقی دیده میشود ایا این نقاط مانع از غسل یا وضو میشود؟
هوالعلیم.
خیر غسل یا وضو اشکال ندارد.