گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1458
تاریخ ثبت 1439/02/15
وضو با ناخن لاک زده

با سلام اگر همۀ ناخن های پا لاک داشته باشد به جز یک ناخن، آیا وضو قبول است؟
هوالعلیم
صحیح نیست.