گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1459
تاریخ ثبت 1439/02/15
مالکیت زمین

سلام علیکم بنده درسال 1377 زمین مسکونی از اداره زمین شهری دولت جمهوری اسلامی تحویل گرفتم و آن را بنا کرده ام اکنون زمزمه هایی به گوش می رسدکه مالکان زمین که دولت زمین آنها را واگذار کرده راضی نبوده اند تکلیف زندگی من در این ساختمان و نمازی که در آن می خوانم چیست؟
هوالعلیم
اگر یقین داشته باشید که تصرّف زمین از روی غصب و با شرائط غصب بوده است که حکم مشکل است و باید صاحب زمین را راضی کنید و الّا خیر.