گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1460
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت حرمت سیگار

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.با تو جه به اینکه در پاسخ به سؤال یکی از سائلین در مورد حرمت سیگار فرموده بودید که با توجه به ضرری که برای بدن دارد و تجربه این را ثابت نموده است حرام است باید عرض کنم که سیگار در کنار ضررهایی که دارد و آنها بدیهی است. فوائدی چون آرامش اعصاب در مواردی وبه دلیل داشتن نیکوتین رفع خستگی و .... دارد و اگر ملاک فقط مترتب بودن ضرر برای بدن باشد خیلی چیزها برای بدن مطلقا ضرر دارند و هیچ فائده ای هم ندارند و شاهد مثال نوشابه است پس آنها نیز حرام محسوب می شوند.لطفا در این باره توضیح دهید.با تشکر از حضرتعالی.
هوالعلیم
سیگار آرامش اعصاب نمی آورد بلکه تخیّل آرامش از روی عادت ایجاد می کند. و با توجه به مسلّم بودن ضرر آن حرام می باشد،امّا اشیاء دیگر مثل نوشابه و غیره چنانچه ضرر آنها به حدّی باشد که دست آوردهای پزشکی ضرر آنها را یک اصل مسلّم قابل توجه بداند آنها هم حرام است.
مشاهده سؤال قبلی پیرامون استعمال سیگار