گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1461
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت حرمت شراب

قرآن میگوید شراب حرام است. چرا؟
چرا در کشور های غربی استفاده میشود و هیچ مشکلی پیش نمی آید(اگر به اندازه بخورند)،و بقول خودشان برای بدنشان نیز مفید است.
بعضی از دوستان میگویند که ما عرق استفاده میکنیم و تا حالا هیچ مشکلی نداشتیم.
جواب اینها را چه بدهم؟
این که بگویم حرام خدا حلال نمیشود،فایده ای ندارد و تازه دلیلی میشود که بتوانند نعوذوبه اللَه بگویند قرآن قدیمی شده.
هو العلیم
مسئله حرمت فقط به جنبۀ بدنی و جسمانی انسان باز نمی گردد تا بگوئیم برای بدن مفید است یا نیست . اگر کسی به شما ناسزا گفت چرا با او برخورد می کنید؟ مگر به بدن شما ضرر رسانده؟!