گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1466
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده چه فیلمهایی برای انسان مضرّ است؟

بسم اللَه الرحمن الرحيم.سلام عليكم. ديدن چه فيلمهايي مورد رضايت خداوند نيست؟لطفا كاملا توضيح دهيد.2)ببخشيد اشكال دارد در كلام شما به چه معناست؟يعني حرام شرعي است يا براي سالك ضرر دارد؟ 3)اگر فيلمي خلاف موازين شرعي باشد مثل روابط آزاد زن و مرد ولي ما بدانيم كه اين مسائل باطل است آيا اينكه ميدانيم باطل است باز هم تاثيرات سوئش را بر ما ميگذارد؟باتشكر.
هوالعلیم
بطورکلی تمام فیلمهایی که صرفاً تخیّل و توهم سازنده را منتقل می کند برای نفس انسان ضرر دارد و انسان را از حرکت بسوی کلیّت باز می دارد و روح و نفس انسان را در کثرات و جزئیّت ها محبوس و گرفتار و زمینگیر می نماید، بلی در فیلمهایی که مطالب روحانی و یا علمی بدون موسیقی مطرح می شود ایرادی ندارد.