گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1467
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده چه فیلمهایی حرام است؟

بسم اللَه الرحمن الرحيم.سلام عليكم. ديدن چه فيلمهايي حرام شرعي است؟ باتشكر.
هو العلیم
1 دیدن فیلمهایی که بدن مرد برهنه باشد بر زن حرام است و بالعکس چه آنها مسلمان باشند یا نباشند.
2 فیلمی که تأثیر مخرّب بر نفس بگذارد و موجب تخریب اعصاب شود حرام است.
3 فیلمی که مقصد و غرضی بر خلاف اصول و مبانی اسلام داشته باشد حرام است.
4 فیلمی که ترویج سنن و آداب ملل کافر و سازمانهای فرهنگی کفار را می نماید حرام است.