گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1468
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده زن غیر مسلمان در فیلم

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
ديدن زنهاي غير مسلمان كه در فيلمها بازي ميكنند اگر تا چه حد پوشش داشته باشند از نظر شرعي جايز است؟
باتشكر
هوالعلیم
رؤیت زن در فیلم و غیره که موجب تحریک قوای شهوانی و تولید خطورات شیطانی گردد حرام است خواه مسلمان و یا کافر.