گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 147
تاریخ ثبت 1439/02/15
اثبات وجود امام علیه السلام

چگونه می توانیم وجود امام را اثبات کنیم؟
هوالعلیم
اثبات امامت ائمه علیهم السلام به دو طریق خواهد بود.
اول تصریح رسول خدا بر اسامی آنها چنانکه در کتب اهل سنت نیز وجود ارد و خطبه حضرت روز غدیر و انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام که متفق علیه بین همه فِرَق می باشد .
دوم : وجود تاریخی آنها در بیش از دویست و هفتاد و پنج سال از هجرت .