گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1470
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده فیلمهایی که زنها پوشش نامناسب دارند.

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اگر مردي بگويد من با ديدن زنهاي غير مسلماني كه در فيلمها هستند و لباس نامناسب و باز پوشيده اند تحريك نميشوم و رويم اثري ندارد، آيا از نظر شرعي جايز است به ديدن اين صحنه ها بپردازد؟
باتشكر
هوالعلیم
این فرد قطعاً باید از ملائکه باشد زیرا بشر عادی امکان ندارد بدون تأثر از این صحنه ها باقی بماند. البته نکته قابل توجّه اینکه در بعضی از اوقات نفس بواسطۀ تکرار یک پدیده وتأثیر سوء آن در خود کم کم به آن حادثه عادت می کند وپس از گذشت مدّتی قبح آن مسئله دیگر برای او باقی نمی ماند و این نه به معنای واکسینه شدن نفس در قبال گناه است بلکه به معنای از دست رفتن معیار سنجش پاکی و ناپاکی است مانند فرد بیهوش که هیچ احساسی از درد و جراحت در او نمی باشد.