گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1471
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده كارتون

بسم اللَه الرحمن الرحيم.سلام عليكم. ديدن چه كارتونهايي مورد رضايت خداوند نيست؟شنيده شده كه شما فرموديد كه كارتونهايي كه شخصيت اصلي شان حيوانات هستند اشكال دارد.آيا اين سخن شماست؟لطفا كاملا توضيح دهيد.ببخشيد اشكال دارد در كلام شما به چه معناست؟يعني حرام شرعي است يا براي سالك ضرر دارد؟باتشكر.
هو العلیم
این مطلب از بنده نیست.باید به این نکته توجّه کرد که بسیاری از این کارتونها بر اساس اغراض شیطانی تهیه می شود و مقصد از آنها تغییر و تحویل روح و نفس کودک است ،بر اساس خواستها و اغراض شخصی و دنباله روی از اهداف سازندگان آنها.البته وجود موسیقی در آنها خود حرام است.