گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1472
تاریخ ثبت 1439/02/15
نشان دادن چهره حضرت اباالفضل در فیلم

با سلام و اكرام
همانطور که مستحضريد چندي است سريال ارزشمند مختارنامه در حال پخش از سيماي جمهوري اسلامي است. اما حسب اعلام، قرار است در بخشي از اين مجموعه، تصوير چهره‌ي حضرت ابوالفضل العباس عليه‌السلام نيز نشان داده شود. اين امر موجب نگراني بسياري از مؤمنان و عاشقان خاندان نبوّت عليهم السلام شده است.
بيشتر نگراني از اين جهات است که:
اولاً: بازيگر اين نقش، پس از اين سريال، در نقش‌هاي ديگر ـ و چه بسا نامناسب ـ ظاهر خواهد شد و اين امر، موجب آزردگي خاطر بينندگان يا مخدوش شدن تصاوير ذهني آنان مي‌گردد.
ثانياً: امکان بسيار دارد که اين کار، موجب گسترش شمايل، پوسترها و خرافه‌گرايي گردد.
با اينکه سازندگان محترم اين سريال مي‌توانند مانند سريال ولايت عشق(امام رضا عليه‌السلام)، از نور به جاي چهره بازيگر استفاده کنند؛ اما ظاهراً اصرار دارند که خود بازيگر را نشان دهند.
لذا خواهشمنديم نظر مبارک را در اين رابطه بيان فرماييد.
هوالعلیم
البته فردی که به عنوان تمثال و ممثل حضرت به ایفاء نقش میپردازد دیگر نمیتواند در سایر مواردی که دور از شأن و فرهنگ و رفتار آن حضرت میباشد نقش بازی نماید، چه به صورت واقعی خود را بنمایاند یا با پوشاندن چهره توسط هالهای از نور و غیره و بدین لحاظ قطعا باید فرد مذکور به جامهی صلاح و سداد آراسته باشد و از سایر هنرمندان امتیاز داشته باشد و همه او را به پارسائی و تظاهر به دیانت و تقوی بشناسند. این از این جهت؛ و اما صرف ایفاء نقش به صورت ظاهر، شرعا اشکال ندارد زیرا در هر حال مردم او را میشناسند چه صورت خود را بپوشاند یا ظاهر نماید و به نظر میرسد اشکال و ایرادی که در این مورد شده است به خلط بین ابراز حقیقت و معنی با توجه به صورت و ظاهر برگشته است. بیننده هیچگاه صورت حضرت أباالفضل را در چنین شخصی نمییابد بلکه او را ممثل و شبیه در رفتار تلقی میکند.
بلی شخص مذکور حتما باید نسبت به سیره و ملکات و صفات و روش و منش آن حضرت اشراف کافی داشته باشد و چنین فردی غیر از اولیای الهی و عرفاء باللَه کس دیگری نمیتواند باشد.