گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1473
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا قتل غیر عمد کفّاره دارد؟

باسلام من در حادثه تصادفی (موتورسیکلت) مرتکب قتل شبه عمد شدم که درحال گذراندن حکم صادر شده (دیه و تعلیق از رانندگی ) می باشم حال آیا حکم عبادی یا کفّاره ای شامل حال من میشود؟ (آیا کفاره ای دارد یا خیر؟)
هوالعلیم
خیر