گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1474
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقیقه

با عرض سلا و ادب
پدري هستم 30 ساله پسري دارم 1 ساله.آيا ميشود هر دو ما با هم با يك قرباني عقيقه شويم؟اگر بلي لطفا دعاي مربوط به عقيقه مشترك را بفرمائيد.
با تشكر و آرزوي سلامتي
هوالعلیم
خیر بایدهر کدام جداجدا باشد.