گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1475
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرباني کردن برای خودرو جدید

سلام عليكم، لطفا بفرماييد در مورد خريدن ماشين روايت داريم كه بايستي قرباني صورت گيرد و اينكه برخي خون قرباني را به پلاك ماشين آغشته مي كنند. اين شيوه جزء سنت و روايت مي باشد؟
هوالعلیم
این مسأله سنّت نیست.