گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1476
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا در صورت داشتن قرض می توان به سفر زیارتی رفت؟

هوالعلیم سلام علیکم وقتی انسان مقروض می باشد، بهتر است قرض خود را اداء نماید یا می تواند به سفر زیارتی ائمه علیهم السلام برود؟ هنگامی که تمام قرض خود را نمی تواند اداء نماید چطور؟ ببخشید وقت شما را گرفتم، متشکرم.
هوالعلیم
اگر قرض او با فرصت باشد اشکالی ندارد که به زیارت نیز نائل شود ولی اگر دارای مدّت معیّن است و با زیارت در تنافی می‌باشد باید به اداء قرض بپردازد.