گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1478
تاریخ ثبت 1439/02/15
سوگند به قرآن

سلام علیکم
آیا قسم دروغ خوردن به قرآن برای برائت از گناه مرتکب شده در حالی که برای کسی مشکلی ایجاد نکند و فقط برای حفظ آبرو فرد گناهکار باشد مشکل دارد. (فرد گناهکار از کرده خود نادم و پشیمان است و توبه کرده باشد )
هوالعلیم
مسئولیت این مسئله به عهده شخص قسم خورده می باشد.