گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1482
تاریخ ثبت 1439/02/15
بازی با تاس

سلام علیکم
ضمن آرزوی توفیق و سلامتی از درگاه ایزد منان برای حضرتعالی می خواستم بدانم 1 بازی منچ حرام است؟2 به طور کلی بازیهایی که در آنها از تاس استفاده می شود حرام است؟
هوالعلیم
1 بلی.
2ـ بلی.