گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1485
تاریخ ثبت 1439/02/15
بازیهای کامپیوتری با پاسور

در مورد سؤالی لازم بذکر است که در بعضی از بازیها مثل Spider Solitaire بازی به صورت یک بازی فکری طراحی شده و باید کارتها به ترتیب خاصی مرتب شود مثل اینکه در حال چیدن یک پازل و یا حل کردن یک معما باشی و اصولا مثل شطرنج یک بازی دو نفره نیست بلکه یک بازی یک نفره است و با جابجایی کارت ها بین چند ستون بایستی کارتها را مرتب کند. ولی کارتهای مورد استفاده کارت های پاسور است . حکم این بازی به صورت خاص چیست؟
هوالعلیم
اگر شکل کارت تغییر یابد اشکالی ندارد.