گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1488
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم بازي شطرنج و بیلیارد در کامپیوتر

سلام:ايا بازي كردن بيليارد با كامپيوتر اشكال دارد؟وهمچنين شطرنج؟
هوالعلیم
شطرنج اشکال دارد.