گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1491
تاریخ ثبت 1439/02/15
شطرنج و پاسور در کامپیوتر

سلام علیکم
بازی شطرنج و پاسور که در کامپیوتر وجود دارد چه حکمی دارد . متشکرم
هو العلیم
حرام است.