گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1492
تاریخ ثبت 1439/02/15
شطرنج وپاسور

سلام علیکم
باتوجه به نظر حضرتعالی در مورد حرمت بازی شطرنج وپاسور با استفاده از کامپیوتر
(سؤال کد 12309)وقسمت آخر پاسخ ان حضرت به سؤال کد 29204 دو سؤال پیش می اید 1 در بازی با کامپیوتر اصلا حریفی وجود ندارد که شرط بندی و مسابقه ای در کار باشدو عنوان قمار پیدا کند . 2 آیا هر اسباب قماری که در شرع مقدس تصریح برآن شده با تغییر میزان وکمیت مورد استفاده درغیر قمارعرفا عنوان قمار بر ان صادق نباشد جایز است ؟ پس در این زمان که شطرنج بنا به نظر برخی از مراجع متوفی فقط یک بازی است . دلالت روایات وارده بر حرمت را چگونه میتوان توجیه نمود . باتشکر فراوان
هوالعلیم
1 اگر چه در فرض مذکور فرد خارجی وعینی وجود ندارد لکن نفس ایجاد موقعیتی که خصوصیات همان فرد خارجی را داشته باشد نیز حرام است.
2 بازی با شطرنج در هر حال و به هر نحوی حرام است و تو ضیح بیشتر در این مسأله محتاج به ارائه ادله و ایراد بحثها و بیانات تخصصی و فقهی می باشد.