گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1493
تاریخ ثبت 1439/02/15
فروش آلات موسیقی

سلام ،
بنده مدتی به نواختن موسیقی اشتغال داشتم ولی مدتی است که آنرا ترک کرده ام و قصد فروش آنرا دارم ، می خواستم بدانم آیا پولی که از بابت فروش ساز خود بدست میاورم را می توانم خرج کنم یا جایز نیست
هوالعلیم
خرید و فروش آلات موسیقی به مسلمان اشکال دارد.