گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1495
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرط بندي

باسلام
شرط بندي در عرف بدين صورت كه در جايي هستيم كه بين دو يا چند نفر مسئله اي پيش مي آيد و با هم مي گويند كه اگه فلان چيز اتفاق نيفتاد تو مثلاً شامي يا شيريني يا چيز ديگري مي دهي .اگر جريان بدين صورت باشد حكم چنين كاري چيست؟با تشكر.
هوالعلیم
این نحوه شرط بندی که التزامی شرعی و عرفی ندارد اشکالی ندارد.